Cantilever Rack System

Cantilever Rack

เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการวางสินค้า ยาวๆ ประเภทท่อ แป๊บโลหะต่างๆ ไม้ หรือ เหล็กรูปพรรณ

Cantilever Rack_001 Cantilever Rack_002 Cantilever Rack_003 Cantilever Rack_004 Cantilever Rack_005 Cantilever Rack_006 Cantilever Rack_007 Cantilever Rack_008 Cantilever Rack_009Cantilever Rack_013Cantilever Rack_010 Cantilever Rack_011 Cantilever Rack_012

 


สินค้าทุกรายการมีบริการจัดส่ง

ชั้นวาง,ชั้นวางสินค้า,ชั้นวางของ,ชั้นวางอะไหล่,ชั้นเก็บสินค้า,ชั้นเก็บของ,ชั้นวางอุตสาหกรรม, ชั้นวางพาเลท,ชั้นสต๊อกสินค้า,คลังสินค้า

Rack,Racking,Shelf,Shelves,Shelving,Selective Rack,Micro Rack,Storage Racking, Heavy Rack, Racking System,Pallet Rack,Mezzanine,Material Handling,Drive-in Rack, Cantilever Rack, Flow Rack,Roller Rack,Roll Rack,Push-back Rack,Slide Rack