Flow Rack System

Flow Rack

เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ต้องการ First In-First Out ช่วยทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสต็อกสินค้า ทำให้การตรวจเช็คเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

Flow Rack_001 Flow Rack_002 Flow Rack_003 Flow Rack_004 Flow Rack_005 Flow Rack_006 Flow Rack_007 Flow Rack_008 Flow Rack_009 Flow Rack_010 Flow Rack_011 Flow Rack_012 Flow Rack_013 Flow Rack_014


สินค้าทุกรายการมีบริการจัดส่ง

ชั้นวาง,ชั้นวางสินค้า,ชั้นวางของ,ชั้นวางอะไหล่,ชั้นเก็บสินค้า,ชั้นเก็บของ,ชั้นวางอุตสาหกรรม, ชั้นวางพาเลท,ชั้นสต๊อกสินค้า,คลังสินค้า

Rack,Racking,Shelf,Shelves,Shelving,Selective Rack,Micro Rack,Storage Racking, Heavy Rack, Racking System,Pallet Rack,Mezzanine,Material Handling,Drive-in Rack, Cantilever Rack, Flow Rack,Roller Rack,Roll Rack,Push-back Rack,Slide Rack