Micro Rack Support Mezzanine Floor System

Micro Rack Support Mezzanine Floor เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมา เพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก สามารถรับน้ำหนักได้ 100-200 กิโลกรัม/ชั้น และทำให้สามารถใช้พื้นที่ในอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยทำเป็นพื้นที่ทาง เดินเพื่อขึ้นไปเบิกจ่ายสินค้า

CIMG9622
CIMG9482
000_0009
stacking-419
stacking-401
DSCN3494
stacking-479


สินค้าทุกรายการมีบริการจัดส่ง

ชั้นวาง,ชั้นวางสินค้า,ชั้นวางของ,ชั้นวางอะไหล่,ชั้นเก็บสินค้า,ชั้นเก็บของ,ชั้นวางอุตสาหกรรม, ชั้นวางพาเลท,ชั้นสต๊อกสินค้า,คลังสินค้า

Rack,Racking,Shelf,Shelves,Shelving,Selective Rack,Micro Rack,Storage Racking, Heavy Rack, Racking System,Pallet Rack,Mezzanine,Material Handling,Drive-in Rack, Cantilever Rack, Flow Rack,Roller Rack,Roll Rack,Push-back Rack,Slide Rack