Rack Support Building

Rack Support Building

เป็นการออกแบบคลังจัดเก็บสินค้า โดยอาศัยโครงสร้างของชั้นจัดเก็บสินค้าเป็นโครงสร้าง สำหรับรองรับตัวอาคาร เพื่อลดขั้นตอนในการก่อสร้างอาคาร ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลงเมื่อเทียบกับการก่อสร้างคลังเก็บสินค้าแบบ ทั่วๆ ไป

Rack Support Building_001 Rack Support Building_002 Rack Support Building_003

 


สินค้าทุกรายการมีบริการจัดส่ง

ชั้นวาง,ชั้นวางสินค้า,ชั้นวางของ,ชั้นวางอะไหล่,ชั้นเก็บสินค้า,ชั้นเก็บของ,ชั้นวางอุตสาหกรรม, ชั้นวางพาเลท,ชั้นสต๊อกสินค้า,คลังสินค้า

Rack,Racking,Shelf,Shelves,Shelving,Selective Rack,Micro Rack,Storage Racking, Heavy Rack, Racking System,Pallet Rack,Mezzanine,Material Handling,Drive-in Rack, Cantilever Rack, Flow Rack,Roller Rack,Roll Rack,Push-back Rack,Slide Rack