Selective Pallet Rack System

Selective Pallet Rack

เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มี ความหลากหลาย จุดเด่นของชั้นเก็บสินค้าชนิดนี้คือ สามารถเลือกตักสินค้าพาเลทใดก่อนก็ได้

selective pallet rack_001 selective pallet rack_002 selective pallet rack_003 selective pallet rack_004 selective pallet rack_005 selective pallet rack_006 selective pallet rack_007 selective pallet rack_008 selective pallet rack_009 selective pallet rack_010 selective pallet rack_011 selective pallet rack_012 selective pallet rack_013 selective pallet rack_014 selective pallet rack_015 selective pallet rack_016 selective pallet rack_017 selective pallet rack_018 selective pallet rack_019 selective pallet rack_020 selective pallet rack_021 selective pallet rack_022 selective pallet rack_023 selective pallet rack_024 selective pallet rack_025 selective pallet rack_026 selective pallet rack_027 selective pallet rack_028 selective pallet rack_029


สินค้าทุกรายการมีบริการจัดส่ง

ชั้นวาง,ชั้นวางสินค้า,ชั้นวางของ,ชั้นวางอะไหล่,ชั้นเก็บสินค้า,ชั้นเก็บของ,ชั้นวางอุตสาหกรรม, ชั้นวางพาเลท,ชั้นสต๊อกสินค้า,คลังสินค้า

Rack,Racking,Shelf,Shelves,Shelving,Selective Rack,Micro Rack,Storage Racking, Heavy Rack, Racking System,Pallet Rack,Mezzanine,Material Handling,Drive-in Rack, Cantilever Rack, Flow Rack,Roller Rack,Roll Rack,Push-back Rack,Slide Rack